PROIECTUL UNIUNII EUROPENE ”DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA” (DEVRAM), PARTEA I, LA AL TREILEA AN DE IMPLEMENTARE

Devram-logo_page-0001 (1)

Stimați colegi,

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I: ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia” a intrat în cel de-al treilea an de implementare.

Citește mai mult

TEZE DE LICENȚĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI INTERCULTURALE LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Pestalozzi-EIC

În cadrul sesiunii de vară 2020, au fost susținute cu succes două teze de licență în problematica educației interculturale, coordonate de dna L. DARII, dr., conf. univ.: “Rоlul еduсаțiеi muziсаlе în dеzvоltаrеа vаlоrilоr intеrсulturаlе lа șсоlаrii miсi șiParticularitățile dezvoltării toleranței pedagogice în contextul educației interculturale”. Citește mai mult

SOLICITARE DE OFERTĂ: PROCURARE DE ECHIPAMENT PENTRU DOTAREA A 3 CENTRE DE RESURSE DE EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI INTERCULTURALE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE”

Pestalozzi-EIC

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

anunţă

Procurare de echipament pentru dotarea a 3 centre de resurse de educaţie interculturală în cadrul proiectului

„Promovarea și dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”

Citește mai mult