ÎNVĂȚĂTORII DE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI PENTRU PACE

Gppac

În 8 august curent, un grup de 25 de învățători s-au reunit la Liceul Teoretic ”Ion Creangă” din Coșniță, Dubăsari pentru a participa la seminarul ”Educație pentru pace prin cultivarea culturii bunei vecininătăți”, în cadrul unui proiect internațional sprijinit de rețeaua internațională pentru prevenirea conflictelor armate – GPPAC (www.gppac.net) și organizația Nonviolence International (https://nonviolenceinternational.net). Coordonatoarea proiectului, Viorica Goraș-Postică și formatoarea Daniela State au întreținut un dialog profesional consistent cu practicienii, care sunt interesați să înceapă în acest an de studii predarea disciplinei opționale de educație interculturală ”Cultura bunei vecinătăți”. Proiectul își propune extinderea numărului de cadre didactice care să fie abilitați pentru predarea-învățarea unui obiect inedit, de data aceasta, în baza unui Acord specific de colaborare cu Direcția de Învățământ General Dubăsari.

Prezentarea Curriculumului și a Caietului  elevului, abordarea interactiv-analitică a conținuturilor curriculare din clasa întâi și a rigorilor contextualizate, a recomandărilor de utilizare a suportului didactic propus au fost aspectele-cheie de pe agenda seminarului cu elemente de training. Cadrele didactice au asistat în premieră la un astfel de program de formare și au apreciat importanța lui pentru contextul multicultural al școlilor și comunităților în care locuiesc/activează.

Valorile promovate în cadrul disciplinei date sunt: cultura păcii; toleranța (interetnică, lingvistică, interconfesională, culturală, socială etc.); multilingvismul (reacția pozitivă și deschiderea pentru a reacționa și a învăța limba vecinului la nivelul cel mai elementar); rezolvarea pașnică și constructivă a oricăror conflicte; responsabilitatea comunitară și socială; patriotismul, democrația etc. Practicienii au recunoscut actualitatea și necesitatea acestor exigențe ale lumii contemporane pentru elevii și părinții cu care lucrează, mai ales în zonele, cu potențial conflictogen, după cum sunt localitățile nistrene.

Modulele curriculare, organizate sub formă de călătorii, pe care copiii le parcurg, ghidați de albinuța-mascotă Melisa, cuprind o arie tematică vastă, precum: Eu și vecinii mei; Limba maternă, limba de stat și limba vecinilor; Să comunicăm în limbi diferite!; Republica Moldova pe harta Europei; De unde provin numele și prenumele noastre; Jocurile strămoșilor noștri; Sărbătorile noastre tradiționale; Bucatele naționale etc. Competența interculturală pe care o dezvoltăm la copii va fi secundată de alte competențe sociale și de comunicare, inerente cetățeanului activ, preocupat de binele său personal, dar și al comunității din care face parte și la viața căreia este provocat să se implice și să contribuie, bineînțeles.

În încheiere, îndemnăm toți învățătorii claselor primare din țară să opteze pentru disciplina ”Cultura bunei vecinătăți”, beneficiind de suportul didactic integral de pe adresele: Link_1, Link_2, Link_3. De asemenea, cei care, din varii motive, nu pot preda o disciplină separată, pot folosi materialele date la alte obiecte de studiu, precum Limba română, Științe, Istoria, Educație pentru societate, Dezvoltare personală, Activități transdisciplinare în clasele primare, dar conținuturile foarte diversificate pot fi adaptate/continuate de manieră creativă și la clasele gimnaziale.

Viorica Goraș-Postică, coordonatoare de proiect

CURS DE INSTRUIRE ”ELABORAREA STANDARDELOR OCUPAŢIONALE”

soya-4

În perioada 15-19 iulie curent, în jur de 16 persoane reprezentând Comitetul Sectorial AgroindVET, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Federaţia Naţională a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară, S.A. “JLC”, ÎS Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”, S.A. ”ZERNOFF” etc.,  au prilejul să participe la cursul de instruire ”Elaborarea standardelor ocupaţionale”.

Citește mai mult

ATELIERUL DE LUCRU ”LANSAREA PARTENERIATULUI CU INSTITUŢIILE ÎPT CU PROFIL AGRICOL”

soya-4

Proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”. Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Donau Soja,  şi-a completat portofoliul cu o nouă activitate.

Citește mai mult