PLATFORMA EDUCAȚIE: Despre comunicare eficientă cu membrii colectivului  Gimnaziului din Vadul Rașcov

PLATFORMA EDUCAȚIE continuă ședințele Clubului competențelor sociale / Soft Skills Club desfășurate cu implicarea formatorilor pregătiți în cadrul proiectului. Gazda celei de-a doua secvențe de instruire, realizată astăzi, 27 ianuarie, a fost Gimnaziul DUMITRU MATCOVSCHI, Vadul Rașcov, Șoldănești. Activitatea, cu genericul COMUNICAREA EFICIENTĂ, a fost facilitată de Elena CREANGĂ și Rita NEGRU VODĂ, participantă la trainingul FORMARE DE FORMATORI.

Cele două sesiuni de învățare, organizate în cheia cadrului ERRE, au abordat, din perspectivă teoretică și practică, aspecte importante pentru dezvoltarea competențelor de comunicare didactică: Comunicarea: componente, forme și bariere; Comunicarea și relaționarea interpersonală; Decalogul comunicării; Argumente pentru o comunicare eficientă; Elevul NOSTRU: cum îl vedem noi, cum este și cum ne vede el; Cunoașterea elevului (a partenerului), condiție a dialogului; Importanța feedbackului în dialogul profesor-elev; Soluții/recomandări pentru eficientizarea comunicării didactice (la clasă) etc.

La activitate a fost prezentă și echipa de proiect a Centrul Educațional PRO DIDACTICA, coordonatoare –  Lilia NAHABA.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE,Tiraspol. Faza actuală, derulată în perioada martie 2022 – mai 2023, are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.

Forța BILDUNG

Proiectul BILDUNG a lansat o publicație care oferă o imagine cuprinzătoare, cu privire la
necesitatea abordării bazată pe Bildung în învățarea și în educația adulților. Publicația este prima
parte dintr-o serie cu șase volume care explorează relația Bildung cu diferite problematici
actuale.
Învățarea și educația adulților bazată pe Bildung are puterea de a ajuta oamenii să se descurce în
medii din ce în ce mai complexe, cu un viitor necunoscut, precum și să stimuleze toleranța și
curiozitatea. Noua publicație „Ce este Bildung?” oferă o imagine de ansamblu profundă, dar
concisă, în același timp, asupra conceptului și explorează ce fel de Bildung este necesar pentru ca
oamenii să fie mai bine echipați în fața provocărilor secolului 21. Aceasta va fi urmată de
module tematice ale Bildung-ului, relaționate cu învățarea digitală, democrația, sustenabilitatea și
formarea abilităților de bază, reflectate în lucrări specifice.

Promovarea învățării holistice
Seria de publicații este elaborată în cadrul programului Erasmus +, proiectul BILDUNG
„Construirea sistemelor incluzive de învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei
înțelegeri europene a Bildung-ului pentru generațiile viitoare”. Proiectul contribuie la inovarea
sectorului european de învățare și educație pentru adulți (ALE), prin adoptarea conceptul holistic
de Bildung și explorarea potențialului său politic și practic. Prin aceasta, proiectul contribuie la
renovarea domeniului, promovează incluziunea socială și abordează provocările cheie pentru
societatea europeană.
Prima publicație BILDUNG sugerează noi abordări, implementabile în cadrul educației actuale a
adulților. Acesta include o imagine de ansamblu asupra istoriei, semnificației și potențialului
conceptului Bildung. Astfel, primul număr inițiază cititorii în filozofia Bildung și o
particularizează în raport cu învățarea și educația pentru adulții de astăzi.
https://eaea.org/project/bildung/

Care sunt avantajele abordării Bildung?
Bildung promovează o educație care vizează toate aspectele dezvoltării indivizilor, comunităților
și societăților, inclusiv dimensiuni etice, emoționale și științifice, integrate holistic. Prin aceasta,
Bildung fortifică democrația, îi învață pe indivizi cum să fie cetățeni activi și îi pregătește pentru
provocările care, deși sunt gestionate de state naționale, sunt trăite în mod singular de fiecare
individ. Aceste provocări includ digitalizarea, democrația și economia; durabilitatea, problemele
de mediu și accesul la educație.

Bildung contribuie la o abordare mai sănătoasă și mai puțin tehnologizată a educației. Prin
urmare, permite participarea mai activă și contribuția indivizilor la edificarea democrației.
Întrucât cetățenii devin din ce în ce mai educați, respectiv, vor fi mai bine pregătiți pentru a-și
analiza în mod critic realitatea, ca avocați mai puternici pentru ei și pentru ceilalți.
Consorțiul din proiect este mândru de seria de publicații BILDUNG și este încântat de impactul
care poate fi adus adulților de educație și învățaree. După ce ne-am confruntat cu criza Covid-19
și am observat efectele acesteia în primul an al proiectului, suntem conștienți de greutățile
întâlnite de sectorul educației pentru adulți. Dezvoltându-se prin aceasta, proiectul BILDUNG își
propune să promoveze soluții mai bine orientate în procesarea pandemiei, luptând împotriva
inegalităților și sprijinind o tratare mai incluzivă a învățării adulților.

https://drive.google.com/drive/folders/1YBBFjlY5xhiL-Og2vmdX7RaosqHggwWz

O nouă rundă de activități în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE

PLATFORMA EDUCAȚIE a dat start unei noi runde de activități. Cele 6 ședințe ale Clubului competențelor sociale / Soft Skills Club vor avea loc în teritoriu și vor fi desfășurate cu implicarea în calitate de formator a beneficiarilor proiectului participanți la trainingul Formarea de formatori.

În data de 20 ianuarie 2023, la Grădinița PRICHINDEL, Fârlădeni, Căușeni, a fost realizată prima ședință cu genericul REZILIENȚA EMOȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE.

Elena Creangă și Dina Colesnicenco, al cărei debut ca formatoare este legat de această activitate, au abordat următoarele subiecte: Rolul emoțiilor la locul de muncă;  Reziliența emoțională (inteligența emoțională): clarificări conceptuale;  Necesitatea și importanța rezilienței emoționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie; Profilul psihologic al persoanelor cu un înalt nivel al rezilienței emoționale; Corelația dintre reziliența emoțională și autocontrolul, stima de sine, empatia și autoreflecția; Direcții ale educării inteligenței emoționale;  Strategii de dezvoltare a rezilienței emoționale în cadrul instituțiilor de educație timpurie; Aplicații practice ale rezilienței emoționale. Tipuri de reacții și atitudini frecvente în situații de criză.

Activitățile, gândite în cheia cadrului ERRE, au inclus prezentări și exerciții interactive, care au cerut implicarea deplină a participanților.

Următoarea activitate va avea loc la Gimnaziul Dumitru Matcovschi, Vadul Rașcov, Șoldănești.

Activitatea este parte a proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional RAZVITIE,Tiraspol. Faza actuală, realizată în perioada martie 2022 – mai 2023 are drept scop dezvoltarea competențelor sociale ale cadrelor didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului.

În atenția cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general

Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în colaborare cu Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, organizează în luna ianuare curent (activități sincron: 24, 25, 26, 31 ianuarie 2023), cursul de formare continuă a cadrelor manageriale din instituții de educație timpurie, școli, centre de creație: EVALUAREA CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL.

Grup I (ȘCOLI)

 • Formatori: Maria Șevciuc, Angela Cernolev (instituții școlare)
 • Intervalul de timp: 14.30-17.30.

Grup II (IET)

 • Formatori: Jana Zeamă, Lilia Arteni
 • Intervalul de timp: 10.00-13.00.

Limba de instruire: limba română.

Cursul oferă un suport metodologic ce ține de managementul calității în educație și, în parte, vine în întâmpinarea managerilor școlari în procesul de realizare a rapoartelor anuale de activitate – atât a instituțiilor de învățământ general, cât și a cadrelor de conducere. În special, cursul va fi util conducătorilor instituțiilor care în anul școlar 2022-2023 vor fi supuse evaluării externe în vederea acreditării sau evaluării externe periodice.

Costul programului: 560 lei.

Instruirea se va realiza online. La finalul cursului se oferă certificat de absolvire.

Numărul de credite obținute: 6.

Pentru înregistrare vă rugăm să accesați link-ul: 

Grup 1 (ȘCOLI) https://forms.gle/XFZeNAtR78voxkKv9

Grup 2 (IET)  https://forms.gle/moA1G6cSHQ9bBfmS7

Numărul locurilor disponibile este limitat; înregistrarea este deschisă până în 20 ianuarie 2023.

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina: http://prodidactica.md/servicii/ sau contactați-ne la numărul de telefon: 022 54 19 94.

Persoană de contact: Lilia NAHABA, coordonator program.

Programul MANAGEMENTUL ÎN CULTURĂ, la primii săi absolvenți

Activitatea de follow-up de astăzi a încheiat programul de formare continuă MANAGEMENTUL ÎN CULTURĂ, derulat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.
Programul, desfășurat, în perioada 29 noiembrie-29 decembrie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron, a avut drept beneficiari 19 directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni – reprezentanți ai teatrelor, muzeelor, bibliotecilor și caselor de cultură din întreaga republică. Acesta și-a fixat drept scop să contribuie la sporirea eficienței și a calității activității de conducere din instituțiile culturale prin dezvoltarea competențelor profesionale ale membrilor echipelor responsabile de domeniu.
Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Proiectele culturale; Planificarea activității instituției și Planul de dezvoltare strategică; Managementul inovațional și digitalizarea etc. sunt câteva dintre subiectele abordate în cadrul instruirii, sub îndrumarea formatoarelor Svetlana ȘIȘCANU și Daniela VACARCIUC.
Pentru activitatea de final, cursanții au avut ca temă de casă să analizeze nevoile instituției în care activează, să formuleze un obiectiv strategic, iar în baza lui – un obiectiv operațional și acțiunile pe care le implică realizarea acestuia.
Lucrările au fost prezentate în plen, fiind evaluate în baza câtorva criterii: relevanța problemei alese pentru instituție, formularea corectă a obiectivului strategic și identificarea corectă a celui operațional; respectarea grilei de operaționalizare activități, termen, responsabili, resurse, indicatori; stabilirea activităților în ordine logică; proiectarea acțiunilor de evaluare.

Coaching pentru profesorii școlari, mentori ai stagiilor de practică cu privire la dezvoltarea și evaluarea competențelor interculturale

Pe 29 decembrie curent, peste 70 de cadre didactice și manageriale din diferite tipuri de instituții educaționale, s-au întrunit online pentru o analiză a rezultatelor privind programele de formare organizate recent în Centrele de Educație Interculturală din universitățile implicate în proiect (Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul). De asemenea, s-a facilitat un schimb util de experiență privind aspectele aplicative însușite la cursurile anterioare, focusate pe aplicarea unui set de instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale la diferite categorii de beneficiari ai actului educațional. În acest sens, autorii de instrumente – Svetlana ARNĂUT, Angela SECRIERU, Daniela VACARCIUC – au răspuns la întrebările participanților și au oferit explicații pe marginea valorificării acestora în practica educațională într-o versiune îmbunătățită după o perioadă de pilotare.

Experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au rezumat rezultatele și impactul post-programe de instruire în domeniul EIC și au provocat cadrele didactice la un dialog profesional deschis, pentru eficientizarea EIC la toate treptele de școlaritate și pentru dezvoltarea contextualizată și funcțională a competențelor interculturale.

Activitatea s-a încheiat cu elaborarea unui set de recomandări actualizate privind implementarea dimensiunii EIC în grădinițe și școli, dar și a stagiilor de practică pedagogică, în general. S-a insistat pe optimizarea parteneriatelor dintre OLSDÎ, instituțiile educaționale preuniversitare și universitare pe dimensiunea EIC, pe diseminarea sistematică a  bunelor practici din proiect, pe fortificarea mentoratului de inserție profesională, dar și pe extinderea înțelegerii și aplicării EIC prin includerea educației pentru echitate de gen, pe respectarea drepturilor copiilor, pe asigurarea de șanse egale la educație, indiferent de etnie, limbă vorbită, stare socială, convingeri religioase etc.

Lansare de carte: STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE

O nouă apariție editorială din seria AICI și ACUM a Centrului Educațional PRO DIDACTICA e pe cale să ajungă în mâinile beneficiarilor. Este vorba de ghidulSTRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE, semnat de Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan, lansat ieri, 28 decembrie, în cadrul evenimentului de bilanț PRO DIDACTICA – 2022.

Este un suport bine-venit în contextul necesității de a conștientiza importanța culturii profesionale pentru fiecare persoană în parte și pentru societate în ansamblu, căci cultura profesională este, în accepția autoarelor, ”cea mai înaltă dintre culmile spre care poate tinde un meseriaș, dar ea nu este rezultatul unei activități de moment realizate în instituție, ci este, într-o foarte mare măsură, rezultatul propriei contribuții la propria formare”. Iar ceea ce poate să facă instruirea instituționalizată în acest scop, inclusiv prin promovarea, sistematizarea și recomandarea în cadrul demersurilor la clasă a unor strategii de predare-învățare-evaluare potrivite, este să înarmeze elevul ”cu deprinderi și cunoștințe exprimate în competențe profesionale, necesare pentru a evolua ulterior, pe tot parcursul vieții”,

Lucrarea se adresează, în primul rând, managerilor, profesorilor și maiștrilor-instructori din învățământul profesional tehnic, care trebuie să ajute elevul ”să-și lărgească repertoriul personal și să rămână marcat, pentru întreaga sa viață de adult și meseriaș, de reflexele competenței-cheie a învăța să înveți”, dar și tuturor celor interesați de fenomenul ”cultură profesională”.

Ghidul STRATEGII DE FORMARE A CULTURII PROFESIONALE poate fi achiziționat la sediul C.E. PRO DIDACTICA, începând cu 9 ianuarie 2023.

Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

La 20 decembrie curent, un grup de 13 de cadre didactice și manageriale de la 3 instituții educaționale din municipiul Chișinău, Dubăsari și Criuleni, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală de la Universitatea de Stat din Moldova, pentru a participa la atelierul „Educația interculturală”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea abilităților interculturale în sala de clasă prin metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față noilor provocări specifice instituțiilor multiculturale; aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Printre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au avut dna Maia Șevciuc, coodronator instituțional al proiectului, Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii EIC în documentele de politici strategice din R.Moldova.

Formatoarele – Ludmila Darii și Irina Carauș – au avut o prestație  de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și, cu un interes sporit, au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.     

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvotlarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).

Masa rotundă „Promovarea educației interculturale incluzive și echitabile de calitate”

Autoritățile educaționale naționale, regionale și locale au obligația unică de a oferi educație de bază pentru toți, însă nu pot răspunde acestor exigențe dacă nu dezvoltă parteneriate durabile la toate nivelurile. Sunt necesare parteneriate lucrative între toate subsectoarele și formele de educație, parteneriate între guvern și organizațiile neguvernamentale, sectorul privat, comunități locale, grupuri religioase și familii. Doar colaborarea autentică contribuie la planificarea, implementarea, gestionarea și evaluarea eficientă a programelor educației de bază. Intensificarea cooperării între subiecții educației interculturale pentru a aborda o viziune extinsă și un angajament actualizat al acesteia, sunt în centrul atenției proiectului ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, faza 2”, implementat de CE PRO DIDACTICA cu sprijinul Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția.

Pe 26 decembrie curent, reprezentanții Organelor locale de specialitate din Chișinău, Bălți, Orhei, Comrat și Cahul, împreună cu membrii echipelor instituționale de proiect de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat ”Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți au participat la un eveniment inedit de valorificare a competenței interculturale la diferite niveluri de învățământ.

În contextul dat, experții din proiect Viorica GORAȘ-POSTICĂ și Daniela PREAȘCA au prezentat aspecte politice și metodologice de dezvoltare a competenței interculturale, cu implicarea cadrelor didactice și manageriale universitare. Ulterior, coordonatorii locali Larisa SADOVEI, Valentina MÂSLIȚCHI, Valeriana PETCU și alți colegi universitari au analizat rezultatele obținute în proiect până la etapa dată și au exprimat deschiderea pentru colaborare mai strânsă cu instituțiile preuniversitare în vederea optimizării pregătirii practice a studenților pedagogi.

Recomandările privind îmbunătățirea colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, direcțiile de învățământ și instituțiile preuniversitare în organizarea stagiilor de practică pe dimensiunea educației interculturale au fost elaborate în baza problemelor resimțite de diverși actori educaționali. Fortificarea mentoratului de inserție profesională, încurajarea multiaspectuală a studenților și cadrelor didactice deopotrivă, cooperarea cu părinții, implementarea unor instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale, încheierea unor acorduri detaliate de parteneriat dintre universități și instituțiile de practică ar putea fi soluții viabile în domeniul dat.

Mentorii practicii pedagogice instruiți în domeniul educației interculturale

În data de 13 decembrie 2022, în incinta Centrului de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, a fost organizat atelierul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Evenimentul s-a realizat în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza a II-a)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din Republica Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția.

Obiectivele propuse au vizat: determinarea instrumentelor de evaluare a nivelului competenței interculturale de către diverse categorii de beneficiari: copii de vârstă preșcolară și școlară mică, preadolescenți, adolescenți; formarea/consolidarea abilităților interculturale prin implementarea variilor metode și tehnici; învățarea de noi practici educaționale, preluarea bunelor experiențe privind dezvoltarea competenței interculturale pentru a răspunde provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală: note definitorii; dimensiunea aplicativă a interculturalității în activitatea educațională a cadrului didactic; valorificarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale de către cadrele didactice din învățământul general.

Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Cristina Bujac, coordonator de proiect, dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova.

Cadrele didactice și manageriale de la 10 instituții educaționale preșcolare și școlare din municipiul Chișinău cu un interes sporit au identificat perspectivele multiple de abordare a educației interculturale, prezentate de dna Valentina Mîslițchi, au manifestat implicare în elucidarea aspectelor aplicative ale interculturalității în activitatea educațională a cadrului didactic, precizate de coordonatorul local de proiect Larisa Sadovei, au analizat diverse instrumente relevante în evaluarea nivelului competenței interculturale și au exersat noi tehnici de monitorizare a progresului competenței interculturale la diverse categorii de beneficiari ai sistemului educațional.

Participanții la activitate au apreciat nivelul înalt al profesionalismului formatoarelor, Aliona Ohrimenco, Silvia Golubițchi, Alina Mardari, care au avut o prestație de excepție, demonstrând performanță în aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale a copiilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Incursiuni actualizate în cultura bunei vecinătăți (II)

Trainingul online organizat de C.E. PRO DIDACTICA în cadrul proiectului ”Actualizarea disciplinei CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI (clasele I-IV) în Moldova ca răspuns la evenimentele din regiune”, derulat cu sprijinul financiar al  Fundației Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC Foundation), a continuat pe 13 decembrie cu un alt grup de cursanți – 58 la număr. Instruirea a fost facilitată de dr. Ala NIKITCENKO, autor, coordonator  al curriculumului și al caietelor Культура добрососедства, consultant principal, Ministerul Educației și Cercetării, și s-a adresat învățătorilor din școlile cu predare în limba rusă.

Scopul activității fiind dezvoltarea competențelor interculturale și de educație în spiritul păcii, realizarea acestuia s-a axat pe abordarea conținuturilor disciplinei, în special a celor introduse recent. Versiunea în limba rusă a fost completată cu următoarele module: cl. I – Путешествие 8. Названия вокруг нас. Деньги. Секреты молдавского лея. Карманные истории; cl. II – Путешествие 26. Ресурсы и сокровища, что окружают тебя, Путешествие 27. Ресурсы: ценные и бесценные; cl. III – Путешествие 11. Соседская взаимопомощь. Волонтерство, Путешествие 24. Как организовать свой отдых. Покорители времени; cl. IV – Путешествие 4. Что такое насилие. Как ему противостоять. Человеческое и личное достоинство, Путешествие 14. Меценатство и милосердие, Путешествие 24. Откроем для других наш край родной. Реклама. 

Disciplina CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI, implementată la noi de aproape 15 ani, a fost elaborată de un grup de autori coordonat de C.E. PRO DIDACTICA, la inițiativa unei echipe de experți din Ucraina. Prezența acesteia în școli a schimbat în bine atitudinea și comportamentul multora dintre elevii care o studiază față de exponenții altor etnii.

Spațiile Sigure: consilierea psihologică a refugiaților

Consecințele evenimentelor la care este supusă Ucraina sunt devastatoare pentru cetățenii săi, sub toate aspectele. O parte dintre ei – copii, adolescenți, tineri, femei și persoane în etate  – au fost nevoiți să ia drumul pribegiei. La locurile noi, la suferințele și emoțiile distructive trăite s-au adăugat alte provocări: contexte de viață necunoscute și dificultăți de integrare, bariere lingvistice, probleme de relaționare, crize existențiale, nesiguranța zilei de mâine… Pentru ca efectele acestei realități traumatizante să nu se agraveze sau să persiste, refugiaților le vin în ajutor specialiștii.

Consilierea psihologică este una dintre direcțiile de bază ale activității celor 5 Spații Sigure create în cadrul INIȚIATIVEI DE SPRIJINIRE A REFUGIAȚILOR, implementate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat  cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova. Echipele acestor entități – care oferă un mediu protectiv, lipsit de riscul discriminării și de orice formă de violență – au în componența lor psihologi, pregătiți pentru acordare de prim ajutor și de sprijin psihoemoțional refugiaților în cadrul unui curs de formare derulat de C.E. PRO DIDACTICA.

Programul de recuperare presupune atât ședințe de grup, cât și individuale, care durează 45-60 de minute. Instrumentul principal folosit cu adulții este discuția liberă. În cazul copiilor, adolescenților, tinerilor prevalează:

 • activitățile de terapie prin artă – prin pictură, desen, modelaj etc., care favorizează exprimarea de sine și dezvoltarea personală;
 • activitățile de terapie ocupațională, care se axează pe metode distractive, de socializare, pe jocuri, care sunt foarte variate și alese în funcție de vârsta participanților și scopul urmărit – de exemplu, ”Fantezia unui conflict”, ”Întoarceți foaia”, ”Harta mea personală”, ”Dac-aș fi…”, ”Harta inimii”, ”Tortul realizărilor personale”, ”Roluri personale” etc.).

De asemenea, sunt aplicate și mijloace originale, creații proprii, cum ar fi jocul de masă ”Cavalerii și prințesele zilelor noastre”, destinat celor cu vârsta de peste 10 ani, direcționat spre dezvoltarea inteligenței emoționale, pentru o mai bună adaptare a individului la nou, în toate sferele vieții.

Consilierea psihologică, care este gratuită, își propune drept scop principal de a îmbunătăți starea emoțională a refugiaților, de a-i ajuta să depășească stresul și anxietatea, de a (re)dobândi încrederea de sine, de a accepta mediul nou de trai și de activitate etc. De ea pot beneficia toți doritorii.

Incursiuni actualizate în cultura bunei vecinătăți

Proiectul  ”Actualizarea disciplinei CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI (clasele I-IV) în Moldova, ca răspuns la evenimentele din regiune”, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al  Fundației Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC Foundation), a oferit astăzi, 12 decembrie, un training online. Activitatea, moderată de formatoarele Daniela STATE și Viorica GORAȘ-POSTICĂ și desfășurată cu participarea a 38 de învățători care predau această disciplină opțională în limba română, și-a propus dezvoltarea competențelor interculturale și de educație în spiritul păcii.  

Disciplina opțională CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI, un instrument de promovare, susținere și trăire a păcii elaborat acum 15 ani de un grup de autori coordonat de C.E. PRO DIDACTICA, a fost completată cu două module, călătoriile 25-26 (cl. I – Ce sunt necazurile, Ce sunt emoțiile; cl. II – Ce este adevărul, Ce vei semăna aceea vei culege; cl. III – Învățăm să trăim în pace, trăim împreună, Voluntariatul. Beneficiile lui; cl. IV – Dorul de Patrie, De unde mă informez). Anume procesul de predare-învățare-evaluare a conținuturilor de educație interculturală nou integrate a constituit subiectul instruirii de astăzi.

În final subliniem reflecțiile unei învățătoare care predă această disciplină de mai mulți ani și care a mărturisit că elevii care au studiat obiectul dat au devenit mai deschiși în comunicare, mai respectuoși și mai înțelegători. Ei se implică cu plăcere în activitățile didactice care îi ajută să își cunoască propria identitate, să o pună în valoare, dar sunt curioși să îi cunoască și pe ceilalți, să interacționeze cu vecinii, colegii, concetățenii și cu orice om al planetei noastre.

Formare de formatori în cadrul platformei „Educație”

Manageri și profesori de pe ambele maluri ale Nistrului participanți la trainingul de astăzi, 9 decembrie, organizat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului PLATFORMA EDUCAȚIE al programului Uniunii Europene MĂSURI DE PROMOVARE A ÎNCREDERII, implementat de PNUD Moldova, își doresc să devină formatori privind dezvoltarea abilităților sociale ale adulților. Întrucât misiunea acestora este de a facilita dobândirea de cunoștințe și competențe prin proiectarea și dirijarea unui proces de învățare interactiv, care să dinamizeze gândirea și atenția, să încurajeze schimbul de idei și de experiență, îndeplinirea acestei misiuni necesită formare continuă.

În linii generale, aceste aspecte au constituit reperele activității de astăzi, care și-a propus să inițieze participanții în ABC-ul calității de formator în educația adulților.

Un training axat pe analiză, definire, implementare și evaluare, pe învățare experiențială, pe CUM SĂ FACI, adică pe dezvoltarea de competențe. Un training activ, diversificat, în care exercițiul a fost cap de afiș. Un training conceput în cheia unui model de urmat în organizarea de activități pentru adulți, oferit de formatoarele Elena CREANGĂ și Svetlana TURCEAC.

Cadrele didactice din raionul Cahul își actualizează competențele interculturale

În data de 30 noiembrie curent, un grup de 24 de cadre didactice și manageriale de la 6 instituții educaționale din municipiul Cahul, s-au întrunit la Centrul de Resurse Didactice pentru Educație Interculturală din incinta Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul pentru a participa la trainingul „Educația interculturală. Prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar”.

Obiectivele propuse au vizat următoarele: dezvoltarea competenței interculturale; formarea/consolidarea abilităților interculturale în sala de clasă prin aplicarea de metode interactive; învățarea de noi practici educaționale pentru a face față provocărilor contemporane în mediile multiculturale.

Dintre unitățile de conținut parcurse menționăm: educația interculturală, prezentarea și aplicarea instrumentelor de evaluare a competenței interculturale și a instrucțiunilor de utilizare pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.

Dna Viorica Goraș-Postică, expert în proiect, a prezentat în mod detaliat obiectivele, activitățile și impactul proiectului, privind integrarea și promovarea dimensiunii educației interculturale în documentele de politici strategice din Republica Moldova. Cu mesaje de salut pentru participanții la activitate au venit dna Daniela Preașca, expert în monitorizare și evaluare și Vitalie Scurtu, asistent de proiect.

Formatoarele, doamnele Ludmila Chiciuc, Liliana Grosu, Alina Pintilii, Irina Pușnei, au avut o prestație de excepție, demonstrând vocație pedagogică și competențe sporite în aplicarea interactivă a conținuturilor.

Cadrele didactice din instituțiile educaționale preșcolare și școlare au avut posibilitatea de a valorifica cunoștințele teoretice asimilate în prima sesiune și cu un interes sporit au exersat noi tehnici de monitorizare și evaluare a competenței interculturale.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice (faza 2)”, implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități din R. Moldova, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția (www.eic.prodiactica.md).

S-a încheiat ediția curentă a programului ”FORMARE DE FORMATORI”

În perioada 2-11 noiembrie curentă, 24 de cadre didactice și manageriale au participat la programul FORMARE DE FORMATORI, acreditat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Cu sesiuni online și offline, moderat de Valeriu GORINCIOI și Angela TOMIȚĂ, acesta și-a propus drept finalitate dezvoltarea competenței de concepere, planificare, organizare și realizare a activităților de formare și de mentorat în auditoriu și online destinate adulților, respectând principiile psihopedagogice de instruire pentru această vârstă.

Grila de subiecte a programului a inclus: principiile și particularitățile instruirii adulților; tipurile de activități și proiectarea acestora; strategiile didactice, metodele și procedeele potrivite recomandate;  categoriile de cursanți, stilurile de învățare și instrumentele de identificare a nevoilor de formare; evaluarea în formarea adulților; mentoratul și importanta lui; rolurile și atribuțiile specifice ale mentorului etc., iar partea sa aplicativă a fost orientată spre dezvoltarea următoarelor competențe specifice: aplicarea noțiunile inerente conceptualizării unui training desfășurat în auditoriu  sau online;  proiectarea demersului didactic luând în calcul bazele pedagogice și psihologice ale andragogiei; respectarea algoritmului de folosire a tehnicilor de lectură, de organizare grafică a informației, scriere, discuție, argumentare; respectarea recomandărilor științifice de utilizare a tehnicilor interactive etc.

Pentru activitatea de follow-up de astăzi participanții au pregătit proiectul unei activități de formare pentru adulți, în cheia cadrului Evocare, Realizare a sensului, Reflecție, Extindere. Lucrările au fost prezentate public și evaluate.

Comunicat de presă: Lansarea programului MANAGEMENT ÎN CULTURĂ

Eficiența și calitatea managementului constituie factori determinanți ai eficienței și calității oricărui sector, inclusiv a sectorului culturii în ansamblu și a fiecărei instituții în parte. Instituțiile culturale, pe lângă faptul că au o misiune distinctă, dispun, la fel ca instituțiile din alte domenii, de o anumită structură și cultură organizațională, au  un proces intern specific, folosesc anumite resurse interne și externe și realizează produse și servicii culturale pe care le promovează continuu. Pentru buna funcționare și dezvoltare a acestora, este inerent un management care ar contribui la ameliorarea tuturor proceselor și la producerea de valori spirituale.

În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației și Cercetării, a lansat programul de formare continuă MANAGEMENT ÎN CULTURĂ, destinat conducătorilor din domeniu. Activitatea va avea loc în perioada 29 noiembrie-30 decembrie, în format offline, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, și online, cu sesiuni sincron/asincron.

Programul include un set de module care abordează subiecte din toate domeniile prioritare pe care se bazează standardele de competență profesională a managerilor instituțiilor culturale – Viziune și strategii; Resurse umane; Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Marketing și promovare; Implementarea inovațiilor; Proiectele culturale și fundraising, dar și din cel al self-managementului, care pune accentul pe dezvoltare personală și profesională autentică și durabilă.

De această formare vor beneficia 20 de directori, directori adjuncți, șefi de subdiviziuni ale teatrelor, muzeelor,  bibliotecilor și caselor de cultură din întreaga republică.

Cheltuielile legate de participarea la program, cu excepția celor pentru transportul tur-retur, vor fi acoperite de Ministerul Culturii.

Lansare de carte: Managementul documentației instituției

Sala PRODIVERSITATE a C.E. PRO DIDACTICA a găzduit ieri, 24 noiembrie, o lansare de carte. MANAGEMENTUL DOCUMENTAȚIEI INSTITUȚIEI, ghid semnat de Rima BEZEDE (coord.), Valentina CHICU și Serghei LÎSENCO, a văzut lumina tiparului în cadrul componentei DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ a proiectului CONSEPT, implementat de Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED) în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

La eveniment au participat reprezentanți ai organizației finanțatoare, directori de instituții din învățământul profesional tehnic și echipa de autori. În alocuțiunile lor, vorbitorii au salutat editarea acestei lucrări, accentuând importanța sa în contextul debirocratizării activității personalului din educație și al sporirii calității documentelor instituționale.

Ghidul se adresează managerilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar și a apărut ca răspuns la necesitatea eficientizării activității centrelor de excelență, colegiilor, școlilor profesionale în lucrul cu actele normative și administrative interne. Acesta conține repere, sugestii și explicații cu privire la elaborarea, adoptarea și monitorizarea aplicării unor documente interne.

Ghidul este disponibil și în versiune electronică, pe site-ul C.E. PRO DIDACTICA – LINK

Abilitare profesională actualizată: incluziunea de gen în cadrul cursurilor universitare de educație interculturală a viitorilor pedagogi

Integrarea dimensiunii de gen în procesul structural de predare universitară poate fi realizată numai prin cooperarea strânsă între profesori și studenți. Acest obiectiv poate fi atins odată cu dezvoltarea competenței interculturale cu accent pe gen și anume:

 • recunoașterea diversității bărbaților și femeilor;
 • abilitatea de a recunoaște lucruri care, aparent, sunt neutre;
 • luarea în considerare a diferitelor dimensiuni ale interculturalității și genului (socială, culturală și psihologică);
 • împuternicire;
 • luarea în considerare a individului imigrant (sosit în țară);
 • diversitatea și securitatea metodelor;
 • cunoașterea contextului și eficacitatea diferențelor etnice, de gen și de cultură;
 • recunoașterea și rezolvarea discriminării etnocentrice și instituționale;
 • dezvoltarea competențelor privind dialogul empatic”.

Pe 21-22 noiembrie curent, profesorii universitari din cele 6 universități cu profil pedagogic, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, faza 2, sprijinit de Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, au participat la programul de formare în domeniu. Facilitatoarea trainingului, Valentina BODRUG-LUNGU, dr. hab., prof. univ., expertă internațională în domeniu, a parcurs de manieră analitică și participativă materiale consistente și diverse cu privire la incluziunea de gen în curricula de educație interculturală și în ghidurile metodologice aferente, dar și în instrumentele pentru stagiile de practică. Obiectivele specifice ale programului au inclus: informarea esențializată pe marginea fenomenului violenței în bază de gen în contextul educației de gen; identificarea și analiza componentelor competenței de gen în raport cu competența interculturală ș.a.

Dezbaterile la temă au avut la bază mult cunoscutul și vehiculatul postulat din Declarația universală a drepturilor omului (1948): „Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”.  Aspectele tematice propuse au vizat și delimitările conceptuale cu referire la violența față de femei, violența în bază de gen; bullying-ul, hărțuirea sexuală versus flirt, cadrul legal; instrumentele de prevenire/diminuare a violenței în instituțiile educaționale; stereotipurile de gen; feminitatea toxică, masculinitatea toxică, transformarea acestora; reziliența tinerelor și tinerilor etc.

Cunoștințele și abilitățile achiziționate vor contribui la formarea de echipe interculturale cu participarea cadrelor didactice, studenților și partenerilor universitari prin furnizarea de spații, personal, timp și resurse financiarea pentru integrarea culturii de gen. Acest proces va facilita predarea-învățarea interculturalității și va încuraja formarea competenței de gen. Participanții au apreciat multiplele aspecte actualizate referitoare la competența de gen, exprimându-și recunoștința pentru impactul resimțit asupra dezvoltării lor personale și profesionale, dar și perspectivele realiste și motivante de multiplicare și diseminare în rândul studenților-viitori pedagogi.

Procurare de echipament IT (ALL-in-ONE calculatoare) pentru dotarea și amenajarea a 5 Spaţii Sigure (Safe Space) pentru refugiații ucraineni: copii, adolescenți, tineri, femei și persoane în etate

Data publicării: 23.11.2022

Termenul-limită pentru prezentarea ofertelor:  01.12.2022

Autoritatea contractantă: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Candidaţi eligibili: companiile specializate în comercializarea și livrarea echipamentului IT

Locul activităţilor: sediile instituțiilor beneficiare

 1. Context şi introducere

În contextul situației de criză din regiune, Centrul Educațional PRO DIDACTICA (CEPD), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Moldova, au lansat inițiativa de sprijinire a persoanelor refugiate, prin care își propune atingerea următoarelor obiective:

1. Consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior de a sprijini integrarea refugiaților ucraineni (copii, adolescenți, tineri și femei și persoane în etate), prin dezvoltarea deprinderilor de viață și acces la educație pentru sănătate, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, referirea la servicii de sănătate reproductivă, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii lor sociale.

2. Amenajarea și asigurarea bunei funcționări a 5 Spații Sigure/Safe Spaces destinate persoanelor refugiate.

În acest context, anunțăm concurs pentru procurarea și livrarea a 10 ALL-in-ONE calculatoare pentru următoarele instituții de învățământ:

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei,  str. Studenților;
 2. Universitatea Tehnică a Moldovei,  str. Florilor;
 3. Școala Profesională Nisporeni;
 4. Școala Profesională Criuleni;
 5. Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (COTN).
 • Scopul activității

Scopul activității este identificarea și selectarea celor mai bune oferte privind procurarea și livrarea de echipament (ALL-in-ONE calculatoare) necesar pentru realizarea obiectivelor proiectului.

 • Rezultatele așteptate

Compania selectată va livra echipament conform condiţiilor stipulate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi CEPD).

Ofertele vor corespunde următorilor parametri tehnici minimi:

DenumireParametriCantitate
ALL-in-ONE calculatoareCPU:  8-cores Processor, similar to Intel core i7 or AMD Ryzen 7 RAM: 16 GB DDR4 Storage: 512 GB SSD PCIe NVMe Network: Ethernet 100/1000 Wireless connection: Wi-Fi (802.11 AC), Bluetooth 5.0 Sound card: Integrated, Speakers Video card: Integrated, with support for two monitors (built-in + external) I/O ports: 4 USB (out of which minimum 2 USB 3.2, side/front or rear),  1 Ethernet RJ-45, 1 HDMI, 1 headphone / microphone combo jack (3.5mm) Display: 27” LED Widescreen; IPS, 250nits 1000:1, 1920×1080 FHD, 5 MP Web Camera, Dual micrpphone Accessories: USB Keyboard US English/Russian, USB optical mouse with scroll wheel OS/Software: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit English Waranty:  3 years10
 • Modul de întocmire a ofertelor

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Descrierea profilului companiei (maximum 1 pagină), cu specificarea capacităților și a experienței profesionale;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Oferta financiară (în MDL), cu specificarea descrierilor tehnice, a țării de origine, a prețului echipamentului și condițiilor de garanție, de livrare și de instalare. Oferta financiară va conține data, amprenta ștampilei, rechizitele bancare și datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).
 • Criterii de evaluare a ofertelor
 • Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament și conformitatea cu parametrii tehnici minimi solicitați;
 • Oferta financiară (TVA la cota 0%);
 • Termenul şi condițiile de garanție;
 • Perioada de livrare și de instalare a echipamentului la sediile beneficiarilor conform cerințelor specificate.
 • Termene şi organizare

Termen de aplicare: Oferta va fi depusăîn decurs de 7 zile din data plasării anunțului pentru concurs.

Termen de livrare: Livrarea bunurilor va fi realizată la sediile instituțiilor beneficiare în decurs de 10 zile lucrătoare din data semnării contractului.

Termen-limită de depunere a dosarului: 01.12.2022

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta prin e-mail la adresa:  solenciuc@prodidactica.md / dciobanu@prodidactica.md cu mențiunea „Concurs procurare echipament IT”.

Ofertele pot fi depuse în limbile română, rusă sau engleză.

***Vor fi contactate doar companiile preselectate.

Instrumente de evaluare și monitorizare a competențelor interculturale

Pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie, profesorii universitari, implicați în proiectul ”Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, implementat de CE PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția, participă într-un program de formare și pilotare a unor instrumente de evaluare și monitorizare a competențelor interculturale. Varietatea de instrumente psihopedagogice sunt propuse pentru studenții pedagogi, dar și pentru copiii și elevii cu care vor lucra aceștia la stagiile de practică, unde se vor valorifica multiple dimensiuni ale competențelor interculturale (CIC).

Autorii instrumentelor, experți, practicieni cu experiență – Svetlana ARNĂUT, Angela SECRIERU, Daniela VACARCIUC și Vitalie CÂRHANĂ (copii și elevi); Svetlana ARNĂUT (studenți) – au elaborat pentru pilotare o varietate mare de probe de monitorizare și evaluare a CIC în domeniul educației formale și nonformale. Procesul de pilotare durează pana la finele lunii decembrie curent, iar ulterior, autorii vor colecta feedback-ul post-pilotare, le vor optimiza și le vor propune spre editare în formă electronică și pe hârtie. Instrumentele se vor disemina pe larg și vor putea fi utilizate în diferite forme, de către copii de grădiniță, elevi și studenți, pentru constatarea nivelului de competență interculturală, dar și a dinamicii acesteia în varii contexte.

Conform abordărilor împărtășite și a finalităților promovate de proiect, competența interculturală se formează printr-un echilibru adaptat situațional între cunoașterea și experimentarea altor culturi, comportamente, curiozitate, deschidere și interes pentru implicarea în alte culturi, empatie, abilitatea de a te pune în locul celuilalt, recunoașterea și interpretarea corectă a sentimentelor și nevoilor celuilalt etc.

Ambasadori ai interculturalității

Fondat în anul 1945, în scopul recuperării și integrării sociale a copiilor orfani victime ale celui de-al doilea război mondial, Satul Copiilor, amplasat pe colinele unei localități pitorești din Elveția, Trogen, a rămas fidel crezului său, formulat de Walter R. Corti: Să edificăm o lume în care fiecare copil va trăi fericit. Timp de peste 77 de ani, Satul Copiilor repre- zintă o oază a interculturalității, a legăturilor temeinice, a prieteniilor adevărate, a inițiativelor lansate de copii/pentru copii, un model al democrației veridice și al conviețuirii pașnice între copii, indiferent de proveniență geografică, apartenență la etnie, limbă vorbită, convingeri religioase etc. Și deși aria sa de activitate s-a extins, găzduind copii din întreaga lume (durata sejurului variind între câteva săptămâni până la câțiva ani), Satul Copiilor oferă oportunități de creștere, îngrijire, dezvoltare armonioasă, descoperire a talentelor, afirmare a personalității în acord cu principiile pedagogiei umaniste a lui J. Pestalozzi, având în epicentru dragostea pedagogului pentru discipolii săi. Este locul în care libertatea în gândire și acțiune se contopesc într-un amalgam cu acceptarea diversității, respectul reciproc, empatia și toleranța, toate fortificate de motivația de înzestrare a copiilor cu competențe pentru o viață independentă și un viitor sigur și promițător.

Astfel, 40 de adolescenți entuziasmați, reprezentanți ai 39 de instituții de învățământ din întreaga republică, au participat, în perioada 10-29 octombrie, la programul de schimb intercultural din Satul Copiilor, implementat în premieră de C.E. PRO DIDACTICA, cu suportul Fundaţiei pentru Copii Pestalozzi din Elveţia, în cadrul proiectului Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi. Proiectul urmărește scopul de a spori nivelul de toleranță al tinerilor din Republica Moldova, prin formarea și consolidarea competențelor interculturale. 

Programul de schimb intercultural, cu accent dominant pe activităţi de educaţie nonformală, a fost divers și consistent, punând la dispoziție valoroase experiențe de învățare și interacțiune cu multiple culturi (în special macedoneană, germană și elvețiană), cu elemente de conturare a propriei identități, de cunoaștere a propriilor limite, dar și de depășire a stereotipurilor și prejudecăților, de eliminare a oricăror forme de discri- minare. Pe parcursul a 2 săptămâni, ghidați abil de o echipă de facilitatori, adolescenții au asimilat valori precum toleranța, empatia etc., interacțio- nând, comunicând și lucrând în echipe constructiv, explorând intens sentimentul acceptării diversității.

Pentru o experiență deplină, programul a fost completat cu câteva excursii memorabile: prin Budapesta și Viena, la abația din Sankt Gallen, inclusă în patrimoniul UNESCO, și parcul național Peter and Paul din aceeași localitate, la fabrica tradițio- nală de cașcavaluri din Appenzeller și cea mai mare cascadă din Europa de pe râul Rhine.

Odată întorși acasă, adolescenții, ambasadori ai interculturalității, echipați cu cunoștințe, abilități și competențe interculturale, vor disemina în cadrul unui șir de activități cunoștințele și bunele practici însușite în Satul Copiilor, producând un impact transformațional de durată la nivel local/comunitar și contribuind la edificarea unei societăți democratice.

Programul de formare MANAGAMENTUL EDUCAȚIONAL

Ediția curentă a programului de formare al Centrului Educațional PRO DIDACTICA cu genericul Managementul educațional, acreditat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, este pe ultima sută de metri. Desfășurată în perioada 3-31 octombrie, în format online, cu sesiuni sincron și asincron, avându-i ca formatori pe Daniela VACARCIUC și Svetlana ȘIȘCANU, aceasta și-a propus drept obiectiv dezvoltarea competenţelor necesare unui management eficient al instituției.

Participanții, reprezentanți ai echipelor manageriale din învățământ, în jur de 40 de persoane, au beneficiat de o abordare complexă a fenomenului, axată pe o consistentă componentă teoretică, dar și pe una practică, la fel de bogată în conținut și exercițiu.

Pentru o  funcționare eficientă, pentru asigurarea calității procesului educațional, toate tipurile de școli trebuie să se ralieze la un șir de schimbări și îmbunătățiri din sistem. Pentru a face față acestei realități, corpul de conducere are nevoie de pregătire specială, domeniile vizate fiind: managementul calității, componentele și principiile acestuia; cultura calității vs cultura succesului; procesul de asigurare și de creștere a calității, măsurarea progresului, standarde, criterii și indicatori pentru evaluarea calității; organizațiile ca sisteme sociale și surse de competitivitate; factorii ce influențează cultura organizațională; comportamentul organizațional, tehnici de analiză și strategii de eficientizare a acestuia; managementul și implementarea schimbării; componentele și specificul procesului de proiectare managerială, Planul de dezvoltare strategică, etapele și pașii pe care îi implică etc.

Anume aceste aspecte din toate domeniile prioritare pe care se bazează standardele de competență profesională a managerilor din sistemul de învățământ au fost puse în discuție pe parcursul instruirii.

Această ediție a programului, caracterizată printr-un interes sporit al celor prezenți pentru subiect, mai are o ultimă activitate, cea de follow-up, care va avea loc pe data de 21 noiembrie.