Proiectul este implementat în parteneriat cu centrul pentru Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din Transnistria,  cu Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj şi cu Centrul  pentru Integrare şi  Dezvoltare  din Ucraina.

Perioada de implementare este  5 mai 2014 – 28 februarie 2015. Bugetul total este de  48 000 $, cu suportul financiar al Uniunii Europene şi a programului PNUD „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” şi 5175 Euro de la SPAS (Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj .

Scopul proiectului constă în ameliorarea dialogului intercultural şi promovarea diversităţii culturale la nivel local şi regional, prin intermediul cooperării eficiente între instituţiile guvernamentale şi societatea civilă de pe ambele maluri ale rîului Nistru. Obiectivele proiectului: A elabora, a experimenta şi a introduce metode inovative de educaţie interculturală prin intermediul unor conţinuturi care promovează arta şi tradiţiile culturale ale diferitor grupuri etnice; a implica ONG-urile în dezvoltarea locală şi comunitară, prin cooperarea şi schimbul de experienţă dintre societatea civilă şi diverse instituţii educaţionale de diferit nivel;  a asigura sistemul educaţional din R. Moldova, inclusiv regiunea transnistreană cu cunoştinţe şi competenţe  (seminare, training-uri) şi instrumente (curricula, manuale, caiete)  pentru realizarea activităţilor de promovare şi sporire a toleranţei interculturale din grădiniţe şi în şcoli primare.

Activităţile cheie din proiect includ:  ateliere cu autorii de materiale didactice; evaluarea materialelor elaborate; selectarea instituţiilor educaţionale pentru experimentarea disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi”; expertizarea materialelor la Ministerul Educaţiei; prezentarea materialelor pentru 10 grădiniţe şi 20 de şcoli-pilot, care vor participa în acest proiect; redactarea, machetarea şi editarea materialelor pentru experiment; training pentru profesorii experimentatori; desfăşurarea şi monitorizarea experimentului pedagogic propriu-zis pe parcursul anului curent de învăţămînt şi evaluarea materialelor, în vederea diseminării acestora şi a includerii disciplinei în lista opţionalelor recomandate de Ministerul Educaţiei pentru grupa mare şi pregătitoare din grădiniţă, dar şi pentru toate clasele din învăţămîntul obligatoriu, inclusiv în zonele multietnice.

Inovaţia proiectului se axează pe adaptarea  disciplinei opţionale „Cultura bunei vecinătăţi”,  preluată din experienţa colegilor din Ucraina.

Cooperarea dintre instituţiile educaţionale de pe ambele maluri ale Nistrului cu experţii din Suedia şi Ucraina va contribui la edificarea unui dialog social constructiv şi o mai bună înţelegere între reprezentanţii diverselor etnii, întru sporirea încrederii şi promovarea toleranţei în regiune. Ne propunem să creăm nişte practici de succes, care ulterior vor putea fi uşor extrapolate şi diseminate în întreg spaţiul educaţional din Republica Moldova.