GÎNDIRE CRITICĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Centrul Educațional PRO DIDACTICA continuă implementarea proiectului CONSEPT, componenta Dezvoltare organizațională. În perioada 17-19 octombrie curent se desfășoară modulul III al programului Gîndire critică pentru dezvoltarea competențelor profesionale, cu participarea a 24 cadre didactice care predau discipline de specialitate, delegate de 14 instituții din învățămîntul profesional tehnic din Republica Moldova.

Citește mai mult

FORMAREA FORMATORILOR DIN CADRUL CENTRULUI DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

parteneri

La 3, 4 și 6 octombrie curent Centrul Educațional PRO DIDACTICA realizează primul modul al seminarului-training Educaţia adulţilor. Formare de formatori cu genericul Principiile instruirii adulților. Activitatea face parte din proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”,  implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare şi al Guvernului României.

Citește mai mult