ÎNVĂŢĂTORII DIN CLASELE PRIMARE ÎNTRUNIŢI LA CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA PENTRU ACTUALIZAREA EXIGENŢELOR EDUCAŢIEI PENTRU PACE PRIN CULTURA BUNEI VECINĂTĂŢI

dasd

 

La 25 august curent, peste 30 de cadre didactice din 17 instituţii educaţionale din diferite localităţi ale ţării au participat, al IV-lea an consecutiv, la un program de instruire pentru abilitarea profesională de a preda noua disciplina opţională ”Cultura bunei vecinătăţi”, în clasa a IV-a. Seminarul a avut loc în cadrul proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea Transnistreană, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC  (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net.

Citește mai mult

CERTIFICAREA FORMATORILOR DE LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN DOMENIUL ”PSIHOPEDAGOGIEI ADULȚILOR”

logo-1024x143

La 31 mai curent, în Centrul de resurse al CEITI a avut loc seminarul de follow-up pentru formatori, la care au participat 21 de cadre didactice din colegii și școli profesionale, care au fost încadrate într-un schimb eficient de experiență pe marginea primei luni de aplicare intensivă a achizițiilor de la cele două module anterioare de formare. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea și relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova sprijinit de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare/ADA din Fondurile Cooperării Austrice pentru Dezvoltare și al Guvernului României și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și ATIC.

Citește mai mult

SEMINARUL DE CERTIFICARE A CADRELOR MANAGERIALE ȘI DIDACTICE, PARTICIPANTE LA PROGRAMUL TEMATIC DE FORMARE CONTINUĂ ”EVALUAREA COMPETENŢEI INTERCULTURALE”

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9

La 19 mai curent, la Centrul Educațional PRO DIDACTICA, un grup de 18 inspectori și cadre didactice din raioanele Edineț, Soroca, Ungheni, Cimișlia și Cahul au fost abilitați profesional să aplice un ansamblu de instrumente de evaluare a competenței interculturale, elaborate de formatorii: Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Angela GRAMA-TOMIȚA, Rodica SOLOVEI, Rima BEZEDE și Viorica GORAȘ-POSTICĂ.

Citește mai mult