CAMPANIA DE ABONARE PENTRU ANUL 2017 LA REVISTA DE TEORIE ŞI PRACTICĂ EDUCAŢIONALĂ ,,DIDACTICA PRO…” CONTINUĂ

STIMAŢI MANAGERI, PROFESORI, EDUCATORI ŞI TOŢI CEI INTERESAŢI DE DOMENIUL EDUCAŢIONAL!

Campania de abonare pentru anul 2017 la revista de teorie şi practică educaţională DIDACTICA PRO… continuă. Abonamentele pot fi perfectate la oficiile distribuitorilor de presă:

  • POŞTA MOLDOVEI (indice 31546, preţ abonament anual – 234,6 lei)
  • MOLDPRESA (indice 31706)
  • PRESS INFORM-CURIER
  • MESAGERIA D&D

În anul 2017, principalele subiecte abordate în paginile revistei vor fi: Educaţie pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning); Educaţie pentru progres şi dezvoltare; Management instituţional participativ; Şcoala între standardizare şi poststandardizare; Instruirea diferenţiată; Evaluare în bază de descriptori; Licenţe libere şi facilitarea accesului la educaţie de calitate; Educaţie nonformală; Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale; Tehnologii didactice moderne etc.

Citește mai mult

O EDIŢIE NOUĂ A CĂRŢII „FORMARE DE COMPETENŢE PRIN STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE”

Anunţăm cadrele didactice şi studenţii că, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a apărut a II-a ediţie a cărţii „Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”, ediţia a II-a actualizată, ca răspuns la numeroase solicitări din partea beneficiarilor. Lucrarea de referinţă  cuprinde o sinteză descriptiv-analitică a cadrului de învăţare şi proiectare ERRE, algoritmi funcţionali ai tehnicilor de formare a competenţelor de comunicare orală şi scrisă, de lectură şi de cercetare, un ansamblu variat de jocuri pentru formarea comunităţii de învăţare la toate treptele de şcolaritate, dar şi un indice alfabetic pentru tehnici. Toate acestea au fost realizate cu profesionalism şi vocaţie pedagogică de experţi formatori, cu experienţă: Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU, Lia SCLIFOS, Serghei LÎSENCO şi Viorica GORAŞ-POSTICĂ.

Tirajul este limitat, preţul – accesibil (80 lei) şi aşteptăm doritorii să achiziţioneze cartea la sediul Centrului, pe strada Armenească 13, din mun. Chişinău.

Formare de competențe