GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE. ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova/CONSEPT, s-a încheiat programul de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale destinat profesorilor care predau discipline de specialitate. Scopul programului se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Citește mai mult

MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII LA NIVEL DE INSTITUŢIE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT+

Seminarul-training Managementul asigurării calităţii la nivel de instituţie a fost organizat în cadrul componentei Dezvoltarea organizaţională a proiectului Consolidarea sistemului de educaţie profesională tehnică în Republica Moldova/CONSEPT+ în perioada 04-07 aprilie 2017 în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Activitatea  a fost facilitată de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP):  Andrei CHICIUC, Stela GUVIR, Cristina VULPE şi de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP): Constantin ŞERBAN IOSIFESCU şi Alina GABRIELA PARASCHIVA.

Citește mai mult

CONTINUĂ FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCATIONALE DESCHISE

untitled-2

În 6-7 aprilie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise pentru grupa a II-a, din cadrul fazei a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult