AL TREILEA SEMINAR CU ELEMENTE DE TRAINING LA SUBIECTUL RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE

untitled-2

La începutul lunii mai, la CE PRO DIDACTICA, alte 19 cadre didactice preuniversitare, de la diverse discipline şcolare au beneficiat de un program inedit de instruire în domeniul RED. Obiectivele realizate, dezvoltarea competenţelor digitale, inclusiv de valorificare și dezvoltare RED, actualizarea cunoștințelor din domeniul TIC cu privire la utilizarea resurselor electronice în procesul educațional, dar și motivarea cursanţilor pentru elaborarea RED și pentru diseminarea experienței acumulate.

Citește mai mult

GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE. ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova/CONSEPT, s-a încheiat programul de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale destinat profesorilor care predau discipline de specialitate. Scopul programului se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Citește mai mult

MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII LA NIVEL DE INSTITUŢIE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT+

Seminarul-training Managementul asigurării calităţii la nivel de instituţie a fost organizat în cadrul componentei Dezvoltarea organizaţională a proiectului Consolidarea sistemului de educaţie profesională tehnică în Republica Moldova/CONSEPT+ în perioada 04-07 aprilie 2017 în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Activitatea  a fost facilitată de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP):  Andrei CHICIUC, Stela GUVIR, Cristina VULPE şi de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP): Constantin ŞERBAN IOSIFESCU şi Alina GABRIELA PARASCHIVA.

Citește mai mult