CONTINUĂ FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCATIONALE DESCHISE

untitled-2

În 6-7 aprilie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise pentru grupa a II-a, din cadrul fazei a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult

UN NOU PROGRAM DE FORMARE ÎN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

logoÎn perioada 3-5 aprilie curent, formatoarele de la CE PRO DIDACTICA, Viorica Goraș-Postică și Daniela Pădure, au facilitat un program de formare, destinat cadrelor didactice și manageriale de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI). Activitatea a fost realizată în sala Secției de Formare Continuă și Resurse Educaționale, recent inaugurată și este parte a proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”,  implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Citește mai mult

LANSARE DE CARTE ”GHID DE PROIECTARE A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE ÎN EDUCAȚIA ADULȚILOR”

dvv

În data de 28 martie curent, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu DVV Internațional Moldova, a lansat Ghidul de proiectare a activităților de formare în educația adulților. Această activitate este un rezultat al proiectului ,,Contribuții la profesionalizarea practicienilor în educația adulților”,  sprijinit financiar de DVV Internațional.

La eveniment, coordonatorii lucrării și autorii cu o vastă experiență în domeniu au relatat despre unele practici din procesul de elaborare a cărții și din lucrul cu adulții, la general. Echipa de lucru s-a constituit din nume de referință în domeniu: Adela SCUTARU-GUŢU, Liliana POSŢAN, Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN, Angela GRAMA-TOMIŢĂ, Valentina CHICU, Valentina OLARU, Daniela PĂDURE, Rima BEZEDE – cercetători și practicieni profesioniști, care și-au dezvoltat o bună parte din cariera lor în andragogie, promovând în mod convingător necesitatea învățării pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult