NOUTATE LA CE PRO DIDACTICA: MATERIALE SUPORT PENTRU ORGANIZAŢIILE DE TINERET ”INTEGRARE EUROPEANĂ PENTRU TINE, TINERE”

Anunţăm organizaţiile de tineret despre elaborarea unui program original pentru organizaţiile de tineret ”Integrare europeană pentru tine, tinere”, propus în cadrul proiectului “Lecţii europene”, care a avut ca grup-ţintă elevii de liceu (16-18 ani), precum şi tinerii de 18-29 ani, pentru a-i încuraja să afle mai multe lucruri despre valorile Uniunii Europene, istoria şi politicile acesteia, ajutându-i să înţeleagă şi să recunoască importanța comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare în parte. Proiectul şi-a propus să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi achiziționarea cunoştinţelor despre procesele de integrare europeană. Autoarele materialelor suport sunt Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, profesoare de liceu, formatorare cu experienţă la centru. Citește mai mult

ATELIER INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI NONFORMALE A ADULȚILOR ÎN CADRUL ”CURRICULUM GlobALE”

dvvPe 7-8 noiembrie curent, alături de Adela Scutaru-Guţu, director Reprezentanţa DVV International în Moldova, am participat la un Atelier internațional cu tematica Curriculum GlobALE, cadrul de referinţă pentru sporirea calităţii vieţii şi reducerea sărăciei prin dezvoltarea educaţiei adulţilor şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Activitatea a fost organizată de DVV International din Macedonia, la Scopje și a adunat reprezentanţi din peste 10 ţări: Belarus, Croaţia, Germania, Kosovo, Macedonia, Mexic, Moldova, Palestina, Tadjikistan, Ucraina și Uzbekistan.

Citește mai mult

VIZITĂ DE STUDIU PENTRU EVALUATORII EXTERNI ANACIP. PARTICIPARE ÎN MISIUNE DE EVALUARE EXTERNĂ ÎN ROMÂNIA

În perioada 09-11 noiembrie 2016, Centrul Educațional PRODIDACTICA a organizat o vizită de studiu în România pentru evaluatorii externi din cadrul ANACIP. Vizita se înscrie în acordul de colaborare al CE PRO DIDACTICA cu ARACIS și face parte din proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de către Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din domeniul TIC / ATIC, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare / Austrian Development Cooperation / ADC.

Citește mai mult