COMUNICAT DE PRESĂ: LANSAREA FAZEI II A PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM”

untitled

Implementarea proiectului Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, a demonstrat un interes sporit al comunităţii educaţionale pentru crearea, utilizarea şi adaptarea resurselor educaţionale deschise. Totodată, ţinând cont de rezultatele proiectului anterior, s-a constatat o necesitate actuală în diseminarea informaţiei despre resursele educaţionale deschise şi licenţele libere, precum şi despre potenţialul acestora în vederea sporirii accesului la educaţie.

Citește mai mult

MASĂ ROTUNDĂ ”EDUCAȚIE DE GEN PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII”

as

Chişinău, 24 noiembrie 2016
 Centrul Educațional PRO DIDACTICA, sala Prodiversitate, str. Armenească, 13

Problema accesului limitat al elevilor de gimnaziu și liceu și al cadrelor didactice din Republica Moldova la desfășurarea unui demers educaţional antidiscriminatoriu din perspectiva de gen, în baza unor resurse didactice actualizate conform cerinţelor contextului nostru, noilor realităţi de gen determinate de schimbările socioeconomice şi culturale, ne-a determinat să inițiem proiectul Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării. Astfel, începând cu anul de studii 2015-2016, Ministerul Educaţiei, în baza analizei de necesităţi cu referire la predarea cursurilor opţionale, a recomandat disciplina opțională Educație pentru echitate de gen și șanse egale, propusă de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, prin decizia Consiliului Naţional pentru Curriculum, pentru implementare în întreaga ţară. Ca răspuns la această inițiativă, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a actualizat curriculumul și auxiliarul didactic respectiv.

Citește mai mult

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

          O nouă activitate de formare cu genericul Managementul calității se desfășoară, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în perioada 23-25 noiembrie curent. Seminarul-training face parte din proiectul CONSEPT (faza III), componenta Dezvoltare organizaţională, implementată de C.E. PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), care are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor administraţiei.

Citește mai mult