MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ”EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU BUNA ÎNŢELEGERE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI”

BSTrust

Pilotarea disciplinei opţionale pentru clasele primare Cultura bunei vecinătăţi se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv, pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, fiind coordonată de C.E. PRO DIDACTICA. Iniţiativa noastră are ca scop îmbunătăţirea în continuare a relaţiilor şi instituirea păcii pe termen lung în Republica Moldova, inclusiv cu regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin introducerea acestei discipline de educaţie interculturală. În anul curent, aceasta se implementează cu sprijinul financiar al BST (The Black Sea Trust for Regional Cooperation). Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONG-uri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie în implementarea calitativă a disciplinei date în aproximativ 30 de şcoli, cu peste 2000 de copii, în limbile de intruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri.

Citește mai mult

LANSAREA GHIDULUI METODOLOGIC ”ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A INSTITUȚIEI”

Învățământul profesional tehnic din Republica Moldova trece printr-un lung șir de transformări structurale, printr-un  proces planificat de reformă și modernizare, reflectat în documente strategice și de politică educațională. Scopul acestor reforme este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională a tuturor cetățenilor, precum și nevoilor de dezvoltare socială și economică a țării. Pentru a rămâne în sistem și a fi competitive pe piața educațională, instituțiile din acest subsector trebuie să se schimbe și să manifeste atitudine proactivă, inclusiv prin implicare conștientă într-o acțiune consecventă de dezvoltare organizațională, care ar asigura sporirea calității, eficienței și echității procesului de pregătire profesională inițială și continuă. În acest  context, începând cu anul 2008, prin efortul susținut al Centrului Educațional PRO DIDACTICA și cu sprijinul LED Moldova, în cadrul proiectului CONSEPT, peste 20 de instituții din învățământul profesional tehnic au beneficiat de un suport profesionist în dezvoltarea lor organizațională.

Citește mai mult

LANSAREA GHIDULUI METODOLOGIC ”ELABORAREA PLANULUI DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ A INSTITUȚIEI”

coperta_pdsÎnvățământul profesional tehnic din Republica Moldova trece printr-un lung șir de transformări structurale, printr-un  proces planificat de reformă și modernizare, reflectat în documente strategice și de politică educațională. Scopul acestor reforme este de a răspunde nevoilor specifice de formare profesională a tuturor cetățenilor, precum și nevoilor de dezvoltare socială și economică a țării. Pentru a rămâne în sistem și a fi competitive pe piața educațională, instituțiile din acest subsector trebuie să se schimbe și să manifeste atitudine proactivă, inclusiv prin implicare conștientă într-o acțiune consecventă de dezvoltare organizațională, care ar asigura sporirea calității, eficienței și echității procesului de pregătire profesională inițială și continuă. În acest  context, începând cu anul 2008, prin efortul susținut al Centrului Educațional PRO DIDACTICA și cu sprijinul LED Moldova, în cadrul proiectului CONSEPT, peste 20 de instituții din învățământul profesional tehnic au beneficiat de un suport profesionist în dezvoltarea lor organizațională.

Citește mai mult