CONFERINŢA DE BILANŢ A PROIECTULUI ”EDUCAŢIE PENTRU PACE PRIN PROMOVAREA CULTURII BUNEI VECINĂTĂŢI ÎN CLASELE PRIMARE”

CBV

La 27 decembrie curent, peste 40 de cadre didactice şi manageri din diferite localităţi ale ţării, dar şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi ai direcţiilor raionale de învăţământ au participat la Conferinţa de bilanţ a proiectului ”Educaţie pentru pace prin promovarea culturii bunei vecinătăţi în clasele primare”. Evenimentul are loc în cadrul proiectului sus-numit, implementat pe tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv regiunea transnistreană şi UTAG, cu sprijinul financiar al reţelei internaţionale de edificare a păcii – GPPAC (Parteneriate Globale pentru Prevenirea Conflictelor Armate) www.gppac.net. Obiectivele activităţii includ: evaluarea intermediară a pilotării disciplinei opţionale ”Cultura bunei vecinătăţi” în clasa a IV-a cu genericul ”Ţara mea – mândria mea”; parcurgerea analitică a conţinuturilor curriculare ale acestui obiect; facilitarea unui schimb de experienţă pe marginea pilotării disciplinei în clasa a IV-a, dar şi lansarea procesului de promovare extinsă a acestuia la scara întregii republici.

Citește mai mult

CEREMONIA DE INAUGURARE A OFICIILOR AGENŢIEI NAŢIONALE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL (ANACIP)

ANACIP

La 14 decembrie curent, la Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a oficiilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP) – dotate cu mobilier şi echipament cu sprijinul Guvernului României, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Citește mai mult