MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII LA NIVEL DE INSTITUŢIE ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT+

Seminarul-training Managementul asigurării calităţii la nivel de instituţie a fost organizat în cadrul componentei Dezvoltarea organizaţională a proiectului Consolidarea sistemului de educaţie profesională tehnică în Republica Moldova/CONSEPT+ în perioada 04-07 aprilie 2017 în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA. Activitatea  a fost facilitată de reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP):  Andrei CHICIUC, Stela GUVIR, Cristina VULPE şi de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP): Constantin ŞERBAN IOSIFESCU şi Alina GABRIELA PARASCHIVA.

Citește mai mult

CONTINUĂ FORMAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCATIONALE DESCHISE

untitled-2

În 6-7 aprilie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise pentru grupa a II-a, din cadrul fazei a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult

UN NOU PROGRAM DE FORMARE ÎN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

logoÎn perioada 3-5 aprilie curent, formatoarele de la CE PRO DIDACTICA, Viorica Goraș-Postică și Daniela Pădure, au facilitat un program de formare, destinat cadrelor didactice și manageriale de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI). Activitatea a fost realizată în sala Secției de Formare Continuă și Resurse Educaționale, recent inaugurată și este parte a proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”,  implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Citește mai mult