SEMINAR PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL ”RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE”

untitled-2

În perioada 16-17 martie curent, la CE PRO DIDACTICA s-a desfășurat programul de formare cu genericul Resurse educaţionale deschise. Activitatea face parte din faza a II-a a proiectului „Educaţia Deschisă în Moldova: Aici şi Acum!”, al cărui scop constă în promovarea unei înțelegeri adecvate a raţionamentului şi a procesului de elaborare a politicilor RED prin intermediul unor campanii de sensibilizare, advocacy şi dezvoltare în vederea extinderii accesului la educaţie de calitate pentru toţi, a resurselor şi a oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Citește mai mult

ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA CONCEPTORILOR DE CURRICULUM PENTRU DISCIPLINA ”LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC”

logo

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă Concursul pentru selectarea conceptorilor de curriculum în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Scopul proiectului este de a dezvolta capacităţile instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova care oferă programe de instruire în domeniul TIC, contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente de calitate.

Conceptorii de curriculum se vor implica în procesul de elaborare a curricula pentru ambele niveluri – învățământ profesional tehnic secundar și învățământ profesional tehnic postsecundar pentru disciplina Limba engleză aplicată în domeniul TIC.

Calificări necesare:

  • Cunoaşterea exigenţelor actuale ale învăţământului vocaţional tehnic (şcoală profesională);
  • Formare profesională în domeniul psihopedagogic;
  • Experienţă de predare în domeniul TIC;
  • Experienţa în elaborarea curricula va constitui un avantaj;
  • Competenţe de cercetare/publicaţii în domeniu;
  • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;
  • Cunoştinţe excelente a limbii române orale şi scrise;
  • Cunoaşterea excelentă a limbii engleze orale şi scrise.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail dosarul de concurs, care va include:

  • CV-ul în formă Europass, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
  • Scrisoarea de intenţie, în care va motiva necesitatea modernizării curricula în domeniul TIC în şcolile profesionale şi argumentarea calificării în domeniul dat.

Data limită de expediere a dosarelor de concurs este 3 aprilie 2017.

Tel./fax: (022) 542977,  (022) 542556
E-mail:  lnahaba@prodidactica.md
Adresa poştală: MD-2012 or. Chişinău, str. Armenească 13
Persoană de contact: Lilia Nahaba, Coordonator  proiect

COLABORARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL ÎNTRE COMUNITĂȚILE DE PE AMBELE MALURI ALE RÂULUI NISTRU

undp

Chișinău, 2 martie 2017, 10.30
Centrul Educațional PRO DIDACTICA, str. Armenească 13

Începând cu luna martie curent comunitățile din localitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru vor avea posibilitatea să colaboreze și să dea start unor activități comune în domeniul educației. Această inițiativă are loc în cadrul Programului „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD prin lansarea platformei educaționale.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului Crearea unei platforme educaționale pentru consolidarea încrederii și intensificarea colaborării între comunități de pe ambele maluri ale Nistrului. Organizația implementatoare este Centrul Educațional PRO DIDACTICA, în consorțiu cu Centrul CONTACT, pe malul drept, şi Centrul de Inovaţii Educaționale și Programe Sociale, pe malul stâng.

Citește mai mult