MASĂ ROTUNDĂ ”EDUCAȚIE DE GEN PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII”

as

Chişinău, 24 noiembrie 2016
 Centrul Educațional PRO DIDACTICA, sala Prodiversitate, str. Armenească, 13

Problema accesului limitat al elevilor de gimnaziu și liceu și al cadrelor didactice din Republica Moldova la desfășurarea unui demers educaţional antidiscriminatoriu din perspectiva de gen, în baza unor resurse didactice actualizate conform cerinţelor contextului nostru, noilor realităţi de gen determinate de schimbările socioeconomice şi culturale, ne-a determinat să inițiem proiectul Educație de gen pentru prevenirea și combaterea discriminării. Astfel, începând cu anul de studii 2015-2016, Ministerul Educaţiei, în baza analizei de necesităţi cu referire la predarea cursurilor opţionale, a recomandat disciplina opțională Educație pentru echitate de gen și șanse egale, propusă de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, prin decizia Consiliului Naţional pentru Curriculum, pentru implementare în întreaga ţară. Ca răspuns la această inițiativă, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a actualizat curriculumul și auxiliarul didactic respectiv.

Citește mai mult

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC

          O nouă activitate de formare cu genericul Managementul calității se desfășoară, în incinta Centrului Educaţional PRO DIDACTICA, în perioada 23-25 noiembrie curent. Seminarul-training face parte din proiectul CONSEPT (faza III), componenta Dezvoltare organizaţională, implementată de C.E. PRO DIDACTICA şi sprijinită financiar de Fundaţia Liechtenstein Development Service (LED), care are drept scop îmbunătăţirea funcţionării şcolilor profesionale prin consolidarea competenţelor manageriale ale membrilor administraţiei.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECTARE A UNEI COMPANII PENTRU DESFĂŞURAREA AUDITULUI FINANCIAR AL PROIECTULUI ”PARTENERIATE PENTRU CALITATEA ȘI RELEVANȚA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL TEHNIC ÎN DOMENIUL TIC DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Concurs de selectare a unei companii pentru desfășurarea auditului financiar al proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” pentru perioada decembrie 2015 – noiembrie 2018

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă desfăşurarea concursului de selectare a unei companii de audit sau auditor pentru auditul rapoartelor financiare din cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învățământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Obiectivul auditului este expunerea opiniei profesionale privind veridicitatea rapoartelor financiare pentru perioada de activitate decembrie 2015 – noiembrie 2018.

Citește mai mult