PROGRAM DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ȘI PROFESIONALE PENTRU CONDUCEREA CENTRULUI DE EXCELENŢĂ ÎN INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE

În perioada 23-25 mai 2018, s-a desfăşurat programul de instruire pentru 22 cadre manageriale ale Centrului de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI) la tema Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor de conducere. Participanţii au avut oportunitatea să se informeze şi să-şi formeze deprinderi de dezvoltare personală, care influenţează succesul pe plan profesional. În contextul promovării unui învăţământ de calitate avem nevoie în mod imperios de personalităţi care ”trăiesc” calitatea în domeniul personal ca şi trăsătură de personalitate definitorie, constituind temelia succesului în carieră.

Citește mai mult

PROFESORI DIN IALOVENI ŞI ŞTEFAN VODĂ AU OPTAT SĂ REALIZEZE PROGRAMUL COMPLEX DE FORMARE CONTINUĂ CU CE PRO DIDACTICA

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este încadrat în procesul de pilotare a  programelor de formare la solicitarea beneficiarilor, organizând cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul preuniversitar şi universitar, coordonate cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova.

Citește mai mult

ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP: GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

CONSEPT

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova / CONSEPT, alte două grupe de profesori, care predau discipline de specialitate, au parcurs, în noiembrie 2017-mai 2018, cele 3 module ale programului de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale. Scopul acestuia se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Citește mai mult