ŞCOALA ŞI DIALOGUL INTERCULTURAL. INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU PROFESORI.

Acesta este genericul prezentării pe care au făcut-o în cadrul unei întruniri internaţionale desfăşurate în perioada 15-20 mai 2010, la Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, două participante din R. Moldova, Silvia Barbarov şi Lilia Nahaba, coordonatori de proiecte educaţionale la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.
Invitaţia de participare a venit din partea Centrului de Informare şi Cercetare Integrare şiDezvoltare din Simferopol, care a organizat această întrunire în parteneriat cu CentrulNansen Dialogue din Podgoriţa, Muntenegru.Seminarul, cu caracter teorertico-practic, a avut drept scop facilitarea unui schimb de experienţă între profesorii şcolari din ţările balcanice de vest şi cele din CSI în domeniul Educaţie pentru Pace, promovînd ca mesaj sloganul: „Promovarea în şcoală a unei culturi a păcii este zălogul/garantul acesteia în întreaga comunitate”.

 
Citește mai mult

CURRICULUM DE BAZĂ PENTRU FORMARE INIŢIALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN DOMENIUL EDUCAŢIEI TIMPURII

ecet1În perioada 15-23 martie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-au desfăşurat atelierele de prezentare a materialelor proiectului Elaborarea curricula pentru
formare iniţială şi formare continuă a cadrelor didactice din domeniul educaţiei timpurii şi a ghidurilor metodologice aferente”. Această activitate implementată de Centru face parte din proiectul „Educaţie pentru Toţi – Iniţiativă de Acţiune Rapidă”, realizat de Ministerul Educaţiei datorită unui grant oferit de Fondul Fiduciar Catalitic.

Resursele acestui grant sunt administrate de Banca Mondială, iar proiectul este realizat cu asistenţa UNICEF şi UNESCO.

Citește mai mult

A APĂRUT NUMĂRUL 1(59) AL REVISTEI DIDACTICA PRO…

59A apărut numărul 1(59)/2010 al revistei Didactica Pro…care ia în dezbatere diverse aspecte ale educaţiei sociale, educaţie orientată spre valorificarea cerinţelor individualităţii, dar şi ale societăţii. Cu un îndemn către tineri de a-şi trăi viaţa sub semnul unor valori perene vine în debutul revistei D.Batîr, dr.hab, prof.univ., laureat al Premiului de Stat. La aceeaşi rubrică – QUO VADIS –M.Hadîrcă reflectează asupra educaţiei în contextul relaţieiideal educaţional-realitate. Rubrica EX CATHEDRA este prezentă cu cîteva articole: Educaţia interculturală – premisă a integrării cu succes în societatea contemporană(O.Duhlicher, O.Dandara),  Influenţa educaţiei vocaţionale asupra integrării şcolare şi sociale (O.Dandara), Proiectarea didactică şi formarea competenţelor tehnologice la elevi(A.Rusu) şi Abordarea psihopedagogică a personalităţii şcolarului mic în contextul integralizării tehnologice(E.Vinnicenco).

Citește mai mult