LANSAREA STUDIULUI PROBLEME DE PREDARE A LIMBILOR ÎN ŞCOLILE ALOLINGVE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Pe 26 mai 2009 fost lansat studiul Probleme de predare a limbilor în şcolile alolingve din Republica Moldova: o analiză de necesităţi. Această cercetare, posibilă graţie sprijinului financiar acordat de către Înaltul Comisar pentru minorotăţi naţionale al O.S.C.E. (Haga), a avut drept scop evaluarea situaţiei curente şi a necesităţilor existente, privind procesul de predare-învăţare-evaluare a limbilor în şcolile alolingve, în vederea optimizării condiţiilor pentru o mai bună integrare socială a elevilor din aceste instituţii.

Citește mai mult

PROGRAMUL “FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE – 2009” în cadrul serviciilor de consultanţă contra plată anunţă înscrierea la training-ul

“PROMOVAREA CREATIVITĂŢII ŞI INOVAŢIEI ÎN ŞCOALĂ” Numărul de ore academice – 24; Numărul de participanţi – 12-16 persoane; Costul modulului per participant va fi fixat în funcţie de specificul solicitării (numărul de cursanţi în grup; locul desfăşurării (CE PRO DIDACTICA sau în teritoriu); distanţa pînă la localitate; pauză cafea, prînz etc.); Data desfăşurării activităţii va fi stabilită în momentul formării grupului.

Persoana de contact: Lilia Nahaba, coordonator de program.

E-mail: lnahaba@prodidactica.md (+373 22) 54 25 56, 54 19 94, fax (+ 373 22) 54 41 99