MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT – CENTRARE PE REZULTATE

ÎPCM_ 1012n perioada 11-15 octombrie 2010, o echipă de angajaţi ai Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Rima BEZEDE şi Tatiana MAZILO) a participat la un complex program de instruire Managementul ciclului de proiect – centrare pe rezultatele scontate. Activitatea a fost organizată de LED Moldova, cu participarea expertului internaţional Ruedi FELBER, reprezentant al organizaţiei elveţiene NADEL şi al Institutului Federal Elveţian de Tehnologii din Zurich.

Citește mai mult

O NOUĂ LUCRARE DIN SERIA „AICI Şi ACUM”

Coperta2Centrul Educaţional PRO DIDACTICA vă pune la dispoziţie un nou ghid metodologic: „O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi” (preţ promoţional – 35 de lei).

Una dintre competenţele stipulate în Cadrul european de referinţă pentru învăţare pe parcursul întregii vieţi  este competenţa de a învăţa să înveţi, ceea ce înseamnă a persevera în învăţare, a-şi organiza propria învăţare, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, atît individual, cît şi în grup.

Citește mai mult