Educational Center PRO DIDACTICA invites you to benefit from the possibility of online access of some types of educational materials for teachers.

Manual “Biologia Modernă”

Training metodologic pentru cadrele didactice de liceu – suport de curs

Методологический тренинг для лицейских дидактических кадров – Учебное пособие


Here you can find handouts used in teachers training to implement the modernized curriculum for high school (August 2010).

Limba şi literatura română

Literatura universală

Limba română alolingvi

Русский язык и литература

Всемирная литература

Български език и литература

Украïнська мова i лiтература

Gagauz dili hem literaturasi

Limba străină 1

Limba străină 2

Иностранные языки 2

Istorie

История

Geografie

География

Matematică

Математика

Физика

Chimie

Химия

Biologie

Биология

Informatică

Информатика

Educaţie fizică

Физическое воспитание

Educaţie civică

Гражданское воспитание


In collection Critical Thinking, launched to support teachers in pre-university and university education, you can find the following publications:


Setul de materiale  Integrare Europeană pentru tine, elaborat cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova, include un Ghid metodologic pentru profesori şi un Practicum pentru elevi. Aceste publicaţii reprezintă suportul didactic pentru cursul opţional cu acelaşi nume  propus liceelor din republică şi este disponibil în limbile română şi rusă.

The kit European Integration For You  developed with the support of Soros-Moldova Foundation, includes a Methodological Guide for teachers and a Practicum for pupils. These publications represent support for the optional course with the same name proposed for high schools and is available in Romanian and Russian languages.

Lecţii Noi la disciplina ,,Integrare Europeană pentru tine”